Sanna Kaisa Spoof
Dagens humanist

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof har omfattande kännedom om högskole- och forskningsfältet. Nuförtiden arbetar hon med förebyggande av forskningsfusk på alla vetenskapsområden och med etisk förhandsbedömning inom humanvetenskaperna. På arbetsbordet väntar en rekommendation till universiteten om etiska aspekter på handlednings- och granskningsprocessen av doktorsavhandlingar. Sålunda blev etnologen inte ”traditionspolis” utan ”vetenskapspolis”.

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof (o.s. Pesälä)
s. 1962, Lahtis

Filosofie kandidat (finsk-ugrisk etnologi, konsthistoria, arkeologi) 1987, licentiat 1992, doktor (finsk-ugrisk etnologi) 1998, Helsingfors universitet
Docent i finsk-ugrisk etnologi 2002–, Helsingfors universitet

Generalsekreterare 1.9.2010–, Forskningsetiska delegationen
Vetenskapssekreterare 2009–2010, humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet
Utbildningschef 2007–2009, Sibelius-Akademins fortbildning
Generalsekreterare 2001–2007, Lahtis universitetscentrum
Assistent 1988–2001, institutionen för kulturforskning (etnologiska institutionen till 31.7.1998), Helsingfors universitet
Forskare 1987, Museiverkets forskningsavdelning

 

 

Bild: Ruusukuva
Text: Sanna Kaisa Spoof (Tiia Niemelä, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon