Riitta Nikula
Dagens humanist

Riitta Nikula

Riitta Nikula är professor emerita i konsthistoria och har specialiserat sig på forskning i 1900-talets stadsarkitektur. Den uppbyggda stadsbilden samt kvarterens och husens betydelse för stadsstrukturen och invånarnas liv har som forskningsområde fascinerat Nikula i snart femtio år. Då Nikula undervisade vid universitetet förespråkade hon dialog och uppmuntrade studenterna till olika slags upplevelser: exkursioner, cykelturer och promenader. Enligt Nikula lär man sig saker mer djupgående på exkursioner än genom att ensam pränta in innehållet i tentamensböcker.

Riitta Nikula

Riitta Kaarina Nikula
15.3.1944, Lahtis

Filosofie kandidat 1969 och filosofie doktor 1981 (konsthistoria), Helsingfors universitet

Professor emerita i konsthistoria 2007–, Helsingfors universitet
Professor i konsthistoria 1994–2007, Helsingfors universitet
Forskningschef 1988–1994, Finlands arkitekturmuseum
Forskare vid Finlands Akademi och flera tjänsteförhållanden vid Helsingfors universitet 1970–1988
I Finlands arkitekturmuseums tjänst 1967–1970
Teaterredaktör 1965–1967, Ilta-Sanomat

Forskningsprojekt vid Finlands Akademi:
Nainen, taide, historia 1985
Arjen taidehistoria 1990

Ledare för nationella doktorandprogrammet i konsthistoria 1999–2007
Medlem i doktorsrådet vid Estlands Konstakademi 1994–2007

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet i urval på Nikulas webbplats och i sin helhet i Helsingfors universitets databas TUHAT

Hedersutmärkelser pris och erkännanden
Fack-Finlandia, hedersomnämnande 1989 (Armas Lindgren)
Finska Konstföreningens pris för konstbok 1991 (Erik Bryggman)
Hedersmedlem i Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening 1992
Ledamot av Finska vetenskapsakademien 1993
Utländsk medlem i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1997
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
Förtjänstmedalj i brons av Finlands arkitekturmuseum 2006
Hederspris från Jenny och Antti Wihuris fond 2007
Hedersdoktor vid Eesti Kunstiakadeemia 2007
Gyllene Helsingforsmedaljen 2009
Fackboksförfattarpriset 2015

 

Bild: Mika Federley
Text: Riitta Nikuja och Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon