Rafael Koskimies
Dagens humanist

Rafael Koskimies

Rafael Koskimies var en mångsidig och produktiv litteraturforskare och kritiker. Som forskare var han intresserad av både teorier och den litterära kulturhistorien. Som kritiker strävade han efter ett levande språk, rättvisa och måttlighet. Hans långa bana som kritiker började då han var universitetsstudent och varade ända till hans död.

Rafael Koskimies

Kaarlo Rafael Koskimies (Forsman till 1926)
9 februari 1898 Nyslott – 19 november 1977 Helsingfors

Filosofie kandidat 1920, filosofie licentiat 1923 och filosofie doktor 1927, Helsingfors universitet

Professor i estetik och nyare litteratur 1939 – 1961, Helsingfors universitet
Docent i inhemsk litteratur 1926–1938, Helsingfors unversitet
Prefekt för Suomalainen Tiedeakatemia 1963–1964
Ordförande i styrelsen för förlagsaktiebolaget Otava 1943–1968
Ordförande i styrelsen för Suomen Kansallisteatteri 1948–1960
Chefredaktör för tidskriften Valvoja-Aika 1932–1941
Ordinarie assistent för tidningen Uusi Suomi 1921–1934, 1940 och 1941
Redaktionssekreterare för tidskriften Aika 1917–1924

Priser och hedersuppdrag:
Finlands vetenskapsakademis pris 1969
Hedersmedlem i Aleksis Kiven Seura 1951 (Aleksis Kivi-sällskapet)
Hedersmedlem i Sällskapet för litteraturforskning i Finland 1957
Hederspris från Emil Aaltosen säätiö 1950 (Emil Aaltonens stiftelse)

Bild: Finska Litteratursällskapet (SKS), Litteraturarkivet
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon