Pirkko Moisala
Dagens humanist

Pirkko Moisala

Professor Pirkko Moisala är lika intresserad av folkmusik från Himalaya som av nutida västerländsk konstmusik. Hon har forskat i musik ur såväl kulturellt, historiskt, kognitivt som genusrelaterat perspektiv. Hon intresserar sig för både människor som gör musik och det mänskliga och samhälleliga liv som musiken möjliggör. Enligt Moisala kan musikforskning också vara en form av social aktivism.

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofie magister 1982, filosofie licentiat 1988, filosofie doktor 1991 (musikvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i musikvetenskap och musiketnologi, Helsingfors universitet 2008–
Professor i musikvetenskap, Åbo universitet, 1997 och 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998–2007
Överassistent, Åbo universitet, 1990–1997
Forskare, Finlands Akademi, 1987–1990
Lektor i musiketnologi, Sibelius-Akademin, 1984–1987
Vikarierande assistent i musiketnologi, Helsingfors universitet, 1983–1984

Forskningsteman
(Socialt medveten) metodologi i musikforskning
Urinvånarnas välfärd och musik
Byggande av etnicitet och hörbarhet med hjälp av musik
Forskning i musik ur könets och feminismens synvinkel

Pågående forskningsprojekt
Deleuze och musikforskning (Finlands Akademi), 2012–2016
Urinvånarnas välfärd och musik (Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet), 2011–

Tidigare forskningsprojekt
Finlandssvenskhet framställd genom musik (Finlandssvenska litteratursällskapet i Finland), 2007–2011
Feministisk musikforskning (Finlands Akademi), 1998–2002
Finskhet byggt av musik (Finlands Akademi), 1993–1997

Priser och utmärkelser
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Bild: Mika Federley
Text: Pirkko Moisala
Översättning: Pia Kostamo och Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Musikforskning påverkar vår uppfattning om musik och omvärlden. Eftersom forskningsresultat fås fram med hjälp av metodologi, har professor Pirkko Moisala försökt omarbeta de perspektiv och metoder som används i musikforskning. Tack vare den forskning som bedrivs kan forskningsobjektet också tilldra sig uppmärksamhet och ges mervärde. Därför har Moisala valt sådana…

Läs mer

Professor Pirkko Moisala har länge varit verksam som ordförande för olika vetenskapliga organisationer och forskningsgrupper, såsom till exempel Musiketnologiska Sällskapet i Finland och den akademiska organisationen International Council for Traditional Musics forskargrupp ”Music and Gender”, som hon själv har grundat.

Läs mer