Pirjo Hiidenmaa
Dagens humanist

Pirjo Hiidenmaa

Professor Pirjo Hiidenmaa forskar om facklitteraturen i den föränderliga informationsvärlden: om genrerna, skribenterna och lite grann om läsarna. Hon lägger stor vikt vid den vetenskapliga öppenheten och forskarnas uppgift i både det offentliga samtalet och vårt gemensamma kulturbygge. Vetenskaplig framställning och språkbruk i många former utgör kärnan i hennes forskning och undervisning. När hon vill koppla av tar hon på sig stickad mössa och hoppar i en vak eller går stavgång i ottan.

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Anneli Hiidenmaa
6.2.1959, Anttola

Filosofie magister 1986 och filosofie doktor 1995 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, Helsingfors universitet 1.1.2015–

Tidigare många forsknings-, undervisnings- och expertuppdrag bl.a. på Forskningscentralen för de inhemska språken, Finlands Akademi och Helsingfors universitet. Varit chef för Helsingfors universitets Öppna universitet och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. Ordförande för Finlands facklitterära författare rf 2003–2011 och Europeiska författarkongressen (EWC) sedan 2009.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsområden: Facklitteratur, vetenskapsförmedling, fackböckernas plats i informationsflödet, text- och diskursforskning, analys av textuell och kontextuell betydelse

Priser och utmärkelser:
Finska Litteratursällskapets pris för doktorsavhandling 1995

Bild: Linda Lappalainen
Text: Pirjo Hiidenmaa och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Mina bästa minnen från universitetet sammanhänger med mina tidiga studieår. Universitetets huvudbyggnad var gammalmodig, värdig och till en början också lite skrämmande för en gulnäbb. Snart blev föreläsningssalarna, de ekande korridorerna och särskilt den nya sidans utrymmen på fjärde våningen bekanta. De som studerade finska språket rörde sig i dessa…

Läs mer

Under åren 2011–2014 verkade Hiidenmaa vid Helsingfors universitet som chef först vid Öppna universitet och därefter vid Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. I båda uppdragen har den bärande idén varit att erbjuda det mångsidiga kunnandet vid universitetet för alla, antingen som examensstudier eller som fortbildning.

Läs mer