Pekka Tarkka
Dagens humanist

Pekka Tarkka

Pekka Tarkka är litteraturkritiker och litteraturforskare. Under sin långa karriär på olika tidningars kulturavdelningar har han kunnat konstatera att litteraturforskaren och tidningen behöver varandra. Litteraturkritikerns främsta uppgift är enligt honom att guida läsarna till nya författare och verk. Då det kommer till Tarkkas tid på universitetet drar han sig med särskild värme till minnes de praktikum-kurser som han var med om att inrätta inom inhemsk litteratur.

Pekka Tarkka

Pekka Sakari Tarkka
4.12.1934 Helsingfors

Filosofie kandidat 1964 (estetik och nyare litteratur), filosofie doktor 1978 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet

Litteraturredaktör och litteraturkritiker, Helsingin Sanomat 1958–1961, Uusi Suomi 1961–1967, Helsingin Sanomat 1969–1979 och 1989–1999
Kulturavdelningens biträdande chef 1979–1984, chef 1984–1989, Helsingin Sanomat
Assistent i inhemsk litteratur 1969–1976, docent 1978–1985, Helsingfors universitet
Föreläsare, finsk litteratur, School of Slavonic and East European Studies, University of London 1980–1981

Verk:
Litteratursociologi: Paavo Rintalan saarna ja seurakunta (1966)
Uppslagsverk: Suomalaisia nykykirjailijoita, sex upplagor (1967–2000)
Biografier: Salama (1973), Pentti Saarikoski I-II (1996–2003), Joel Lehtonen I-II (2009–2012)
Litteraturforskning: Novelli och Essee i verket Suomen kirjallisuus VIII, 1970; Putkinotkon tausta (1977)
Recensioner och essäer: Sanat sanoista (1984), Lause lauseesta (1994)
Kulturhistoria: Otavan historia 1918–1940 (1980); Nuoren tasavallan tiede ja taide och Taistelut kulttuurista i verket Suomen historia (1980–1988); Kapellimestari (samarbete med Jukka-Pekka Saraste 2009)
Har redigerat Joel Lehtonens brev, Pentti Saarikoskis dagböcker, kåserier och dikter; Jouko Tyyris texter samt Volter Kilpi och Alvar Renqvists brevväxling

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Finska statens konstpris 2010
Finlandspriset 1996
Tatu Vaaskivi-priset 1978
Finska statens översättarpris 1973

Bild: Hanna Tarkka
Text: Pekka Tarkka (Tomas Sjöblom, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon