Paula Havaste
Dagens humanist

Paula Havaste

Paula Havaste är filosofie doktor, evenemangschef på Heureka vetenskapscenter och författare – med humanistisk utbildning kan man göra allt möjligt på en gång.

Paula Havaste

Paula Valpuri Havaste (f. Aho)
15.4.1962 Rovaniemi

Filosofie magister, 1989 och filosofie licentiat 1991 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet
Filosofie doktor, 1998, Uleåborgs universitet

Evenemangschef 2004-, Heureka vetenskapscenter
Assistent, 1990–1996, institutionen för inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet
Informatör 1997–2004, Finlands nationalteater

Priser och hedersuppdrag
2004 Gummerus Kalle Päätalo-priset
2004 Laila Hirvisaari-priset
2012 Nurmijärvi kommuns kulturpris Konstiniekka
Vice ordförande för Tieteen tiedotus ry. (ung. förening för förmedling av vetenskap)
Styrelsemedlem i Lauri Jänttis stiftelse
Styrelsemedlem i Finlands Författarförbund
Medlem i litteratursektionen för Alfred Kordelins stiftelse

 

Bild: Marek Sabogal.
Text: Paula Havaste
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon