Paolo Ribaldini
Dagens humanist

Paolo Ribaldini

Paolo Ribaldini är en italiensk forskare och musiker som flyttade till Helsingfors 2012. Trots att han studerade klassiskt violinspel i fjorton år riktas hans akademiska intresse för närvarande mot populärmusik, i synnerhet heavy metal-musikens klassiska period. Ribaldini är även en aktiv rocksångare som 2015 deltog i programmet The Voice of Finland. Paolo Ribaldini är en italiensk forskare och musiker som flyttade till Helsingfors 2012. Trots att han studerade klassiskt violinspel i fjorton år riktas hans akademiska intresse för närvarande mot populärmusik, i synnerhet heavy metal-musikens klassiska period. Ribaldini är även en aktiv rocksångare som 2015 deltog i programmet The Voice of Finland.

Paolo Ribaldini

23.9.1986, Mantova, Italien

Studier i musik 2013– (pop/jazz), yrkeshögskolan Metropolia
Doktorand 2012– (musikvetenskap), Helsingfors universitet
Musikmagister 2011 (violin), Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" Mantova
Filosofie magister 2010 (filosofi), Università degli Studi di Verona
Filosofie kandidat 2008 (filosofi), Università degli Studi di Verona

Huvudföreläsare och koordinator för kursen ”Heavy Metal music in contemporary history and society”, Helsinki Summer School 2015

Forskningsintressen: Heavy metal, populärmusik, musikens historia, musikanalys

Publikationer:

Black Sabbath and the creation of musical meaning in the Devil's topos. Proceedings of the international Conference for Music Semiotics, University of Edinburgh, October 2012

A conference report from the Royal Musical Association Music and Philosophy Study Group 3rd Annual Conference, King's College (London). Musiikin suunta 4, 2013

Classic Heavy Metal and World War I. New Sound, May 2015, red. professor Dario Martinelli. University of Belgrade

Heavy Metal vocals. A terminology compendium. Modern Heavy Metal: Markets, Practices and Cultures, red. Toni-Matti Karjalainen & Kimi Kärki. 2015 ()

Erkännanden:

CIMO Finnish Government Scholarship Pool-stipendium 2013

Bild: Rita Miklán
Text: Paolo Ribaldini (Tiia Niemelä, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgransking: Jonas Franzon