Panu Pulma
Dagens humanist

Panu Pulma

Panu Pulma är diversearbetare inom historieforskningen. Han började sin forskarbana som projektforskare vid Finlands Akademi, men har sedermera livnärt sig på uppdragsforskning bland annat om Finlands barnskydds historia (1987), Kajana stads historia (1994) och de sociala problemens andel av Helsingfors stads historia (2000). Pulmas forskningsområden täcker tiden från 1700-talet till 2000-talet och har betoning på social-, stads- och minoritetshistoria. Bredden i hans forskning har hjälpt Pulma i undervisningsarbetet på universitetet alltsedan 1982.

Panu Pulma

Panu Tapio Pulma

2.10.1952, Kajana

Filosofie kandidat 1980 och filosofie doktor 1985 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet

Docent i finsk och skandinavisk historia (HU) 1986

Universitetslektor i Finlands och Nordens historia från år 2001

Vikariat som assistent, biträdande professor och professor, Helsingfors och Joensuu universitet 1982–2015

Finlands Akademi, äldre forskare 1997–2000, akademiforskare 2001

Finlands Akademi, projektchef 1988–1991, 2010–2013

Kajana stad, historieforskare 1987–1992

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet: http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/person/pulma  

Forskningsteman: Fattigdomens, barnskyddets och socialpolitikens historia, familjehistoria, stadshistoria, minoritetshistoria

Priser och utmärkelser:

Väinö Voionmaa-priset för den bästa lokalhistoriska forskningen 1996: Pikkukaupungin unelmia (En liten stads drömmar). Kajana 1907–1977 (tillsammans med Oiva Turpeinen)

Statligt pris för Informationsspridning 2013: Suomen romanien historia (romernas historia i Finland, med forskningsgrupp)

Gunnar Mickwitz-priset för förtjänster i nordisk historieforskning 2013

 

Text: Panu Pulma och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon