Päiviö Tommila
Dagens humanist

Päiviö Tommila

Päiviö Tommila inledde sina studier vid Helsingfors universitet under början av 1950-talet och tillhör i dag de mest centrala namnen inom finländsk historieforskning. Denne produktive forskare ledde vittomfattande historieprojekt under sin karriär. Utöver att ha arbetat som professor vid universiteten i Helsingfors och Åbo är han känd för sin period som rektor vid Helsingfors universitet. Tommila var en av initiativtagarna till universitetets alumniverksamhet och som rektor fick han stå värd då universitetet firade sitt 350-årsjubileum.

Päiviö Tommila

Juhani Päiviö Tommila
4.8.1931, Jyväskylä

Filosofie kandidat (Finlands historia) 1954, magister (primus) 1957, licentiat 1960, doktor (primus) 1964, Helsingfors universitet

Rektor, Helsingfors universitet, 1988–1992
Dekan för historisk-språkvetenskapliga avdelningen, Helsingfors universitet, 1987–1988
Professor i Finlands historia, Helsingfors universitet, 1976–1994
Dekan för humanistiska fakulteten, Åbo universitet, 1967–1971 och 1973–1975
Professor i Finlands historia, Åbo universitet, 1965–1976
Docent i Finlands historia, Helsingfors universitet, 1962–1967
Assistent i historia, Helsingfors universitet, 1959–1965
Anställd vid historiekommittén i Nurmijärvi, 1955–1957

Vetenskapliga samfundens delegation, 1989–2000
Delegationen för Finlands institut i Estland, 1993–2002
Chef för projektet Finska pressens historia 1975–1992
Styrelseledamot av Finska kulturfonden 1978–1985, ordförande 1985–1987, medlem i förvaltningsrådet 1987–1996, chef 1994–1996
Chefredaktör, Historiallinen Aikakauskirja 1983–1990

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden:
Hederstiteln akademiker, 2004
Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
Hedersdoktor vid Jyväskylä universitet, 1998
Akademiker vid Estlands vetenskapsakademi, 1991

Bild: Mika Federley
Text: Olli Siitonen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon