Päivi Setälä
Dagens humanist

Päivi Setälä

Som lärare och forskare i historia tjänade Päivi Setälä som förebild för kvinnors engagemang både vid universitet och ute i samhället under 1980- och 1990-talen. Som kvinnoforskare var hon pionjär och den första professorn i kvinnoforskning. Setälä var med och påverkade det finska vetenskaps- och kulturlivet genom sina många förtroendeuppdrag.

Päivi Setälä

Päivi Eeva Marjatta Setälä (f. Priha)
20.1.1943, Kuopio – 7.3.2014, Helsingfors

Filosofie magister 1968 och filosofie doktor 1977 (allmän historia), Helsingfors universitet

Hedersdoktor 2005, Kuopio universitet
Docent i allmän historia 1978–2004, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet

Professor i kvinnoforskning 1991–94, Helsingfors universitet
I styrelsen för Vetenskapliga samfundens delegation 1981–1986
I humanistiska kommittén, Finlands Akademi 1982–1987
Chef för Kristina-institutet 1991–1994
Projektchef på Finlands Akademi 1992–2001
Chef för Finlands Rom-institut 1994–1997
Ordförande i fonden för Finlands Rom-institut 1999–2005

Priser
Statens pris för informationsspridning 1991
Warelius-priset 1998
Kyrkans kulturpris 2003
J. V. Snellman-priset 2006
Kommendör av Finlands Vita Ros orden och Riddare av I klass av Finlands Lejons orden 2008

Foto: Eero Roine
Text: Lauri Lönnström

Översättare: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon