Paavo Hohti
Dagens humanist

Paavo Hohti

Paavo Hohti, som är doktor i klassisk filologi och har gjort sin karriär i Finska Kulturfondens styrelse, förespråkar en allmänbildande humanistisk utbildning och varnar för en ökad användning av utrustning till hjälp för humanistisk forskning. Efter att ha ägnat sitt liv åt att främja konst och forskning är Hohti för närvarande bekymrad över utvecklingstrenden inom forskningsfinansieringen. Professorn har blivit förtjust i Kajsabiblioteket, och upplever Helsingfors universitet som sitt mentala hem även efter alla de år som han deltagit i stiftelseverksamhet.

Paavo Hohti

19.10.1944, Helsingfors

Filosofie doktor 1976, Helsingfors universitet (grekisk och romersk litteratur)

Verkställande direktör för Delegationen för stiftelser och fonder 2004–2013
Ombudsman för Finska Kulturfonden 1980–1989, överombudsman 1990–2004
Docent vid Helsingfors universitet och Tammerfors universitet 1977–
Lektor i latin vid Tammerfors universitet 1973–1980

Styrelsemedlem i Bonnier Books Finland 2011
Styrelsemedlem i Sanoma Abp 1999–2011
Medlem i förvaltningsrådet för Huhtamäki Abp 1990–1999, styrelsemedlem 1999–2008
Medlem i förvaltningsrådet för WSOY 1991–1999

Forskningsteman och publikationer:
Forskning om historieskrivning och retorik i antikens Grekland och Bysans samt forskning i papyrologi.

Acta Byzantina Fennica, redigeringsarbete (1985–1990)
Översättning till finska av Aristoteles verk Retoriikka (Retoriken) och Poetiikka (Om diktkonsten) (1997)
Publikationer som behandlar privata stiftelsers verksamhet och historia.

Utmärkelser och hederstecken:
Professors hederstitel 2003
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden, kommendör av Heliga Lammets orden, kommendör av I klass av Grekiska hedersorden

Bild: Ida Pimenoff
Text: Olli Siitonen
Översättning: Laura Brunberg