Outi Alanko-Kahiluoto
Dagens humanist

Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto från östra Helsingfors är inne på sin tredje period som riksdagsledamot och har utsetts till ordförande för Gröna riksdagsgruppen. Hon hann arbeta som lärare och forskare på institutionen för konstforskning innan hon blev invald som riksdagsledamot. Enligt Alanko-Kahiluoto innebär humanism förmågan sympatisera och är därmed en grundläggande yrkesfärdighet hos politiker. Humanism medför alltså förmågan att visa empati, men för att överleva måste empatin omvandlas till gärningar och verksamhet, säger Alanko-Kahiluoto.

Outi Alanko-Kahiluoto

Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto
14.6.1966

Filosofie doktor 2007, filosofie licentiat 1994, filosofie kandidat 1993 (allmän litteraturvetenskap), Helsingfors universitet

Riksdagsledamot, 2007–; ordförande för Gröna riksdagsgruppen, 2013–; medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott
Forskare, assistent, lärare, Helsingfors universitet, institutionen för konstforskning 1993–2007
Medlem i Helsingfors stadsfullmäktige 2005–

Ordförande, Nytkis rf, 2015
Ordförande, Gröna Kvinnor, 2015
Medlem, delegationen för jämställdhetsärenden

Publikationer:

Writing Otherwise than Seeing: Writing and Exteriority in Maurice Blanchot. 2007. Doktorsavhandling.
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. red. tillsammans med Tiina Käkelä-Puumala. SKS 2001.

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden:
Hedersomnämnande för riksdagsledamots arbete för unga 2011, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf
Pris till riksdagsledamot för positivaste attityd gentemot unga 2013 och 2015, Allians rf
Krigsinvalidernas förtjänstkors för arbete för Finlands krigsinvalider 2015

 

Text: Outi Alanko-Kahiluoto (Tiia Niemelä, red.)
Bild: Veikko Somerpuro
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon