Onni Okkonen
Dagens humanist

Onni Okkonen

Onni Okkonen tillhörde 1920- och 1930-talets mest inflytelserika personer inom finländska konstnärskretsar. Han skrev åtskilliga populärvetenskapliga verk om världskonstens historia och försökte finna en kulturell hemvist och identitet i Europa åt den unga staten Finland.

Onni Okkonen

Onni Okkonen
20.8.1886, Korpiselkä – 18.5.1962, Helsingfors

Filosofie kandidat 1908 och filosofie doktor 1914, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i konsthistoria och konstteori 1916–1927

Professor i konsthistoria 1927–1948, Helsingfors universitet
Lärare i konsthistoria 1917–1921, Tekniska högskolan

Konstkritiker 1916–1920 ja 1926–1945, Uusi Suometar/Uusi Suomi

Styrelsemedlem vid Finlands nationalteater 1916–1919
Ledamot av Finska vetenskapsakademien 1928
Delegationsmedlem vid Finlands Rom-institut 1938–1962
Styrelseordförande vid Finlands konstakademi 1940–1962
Ledamot av Finlands Akademi 1948–1956

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden 1935
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1949 och storkorset 1956
Kommendörstecknet av Italienska Kronorden 1929
Kommendörstecknet av Italienska Solidaritetens Stjärnorden
Kommendörstecknet av Svenska Nordstjärneorden

Bild: SKS, Litteraturarkivet
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon