Oiva Tuulio
Dagens humanist

Oiva Tuulio

Oiva Tuulio tillhörde Finlands första hispanister. Det var tack vare hans insatser som den spanska kulturen och litteraturen började bli mer bekanta för den breda allmänheten i Finland. Tuulio var bland de första att ordna praktiska kurser i spanska vid Helsingfors universitet. I egenskap av professor och inspektor för studentnationen Satakuntalainen osakunta deltog han i studenternas kulturfostran också utanför lärosalarna.

Oiva Tuulio

Oiva Johannes Tuulio (Tallgren -1933)
17.1.1878, Pyhäjärvi – 21.6.1941, Helsingfors

Filosofie kandidat 1901, licentiat och doktor 1907, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studieresor till Paris 1901–1902 och Sydeuropa 1903–1904, 1907–1908, 1926, 1931

Personlig extraordinarie professor i sydromanska språk 1928–1941, Helsingfors universitet
Amanuens för historisk-språkvetenskapliga avdelningen 1920–1934, Helsingfors universitet
Tf professor i romansk filologi 1913–1914, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i sydromanska språk 1910, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lärare i latin 1906–1907, tf lektor 1909–1910, fransklärare 1910–1911, normallyceet Helsingin suomalainen normaalilyseo

Styrelsemedlem vid Finska Orientsällskapet 1933–1935 och vice ordförande 1935–1941
Inspektor för studentnationen Satakuntalainen osakunta 1931–1934
Adjungerad ledamot av Finska vetenskapsakademien 1910 och ledamot 1925

Hedersutmärkelser, pris och erkännande:
Rumänska kulturens förtjänstmedalj 1936
Franska officersgraden Officier de l’Instruction publique 1926
Officer av Italienska kronorden 1929, kommendör 1938

 

 

Bild: Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640–1917
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon