Minna Palander-Collin
Dagens humanist

Minna Palander-Collin

Professor Minna Palander-Collin forskar i engelsk språkhistoria, språkförändring och språket som redskap i interaktion och för identitetsbygge. Hon arbetar vid Helsingfors universitet som ansvarig professor för läroämnet engelsk filologi och viceprefekt med ansvar för forskning vid institutionen för moderna språk.

Minna Palander-Collin

Minna Johanna Palander-Collin

31.8.1967, Helsingfors

Filosofie doktor 1999, filosofie kandidat 1991 (engelsk filologi, biämne romansk filologi), Helsingfors universitet                                                                                                                                                                                       Ämneslärarkompetens och ämnesstudier i vuxenpedagogik 1998, Helsingfors universitet
 

2009– professor i engelska, Helsingfors universitet

2011–2015 ämnesansvarig i engelsk filologi
2014– viceprefekt för institutionen för moderna språk
2007–2009 universitetsforskare. forskarkollegium
2006–2007 universitetslektor, engelska institutionen
2002–2006 doktorsassistent, engelska institutionen
1989–2001 bland annat forskningsbiträde, assistent, lektor och timlärare vid Helsingfors universitet, lärare i engelska vid arbetarinstitut, postgraduala studier vid Oxfords universitet med understöd av ett stipendium från Osk. Huttunen stiftelsen 

Forskningsteman:

engelska språkets historia, historisk sociolingvistik, sociopragmatik, korpuslingvistik, språk och identitet, språkets variation och förändring

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/person/mpalande

http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/person/mpalande

http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/mpalande

Bild: Linda Tammisto
Text: Minna Palander-Collin, Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning:Jonas Franzon