Mikko Tolonen
Dagens humanist

Mikko Tolonen

Mikko Tolonen är forskare i idéhistoria och filosofins historia. Han har använt en del av sitt liv till att begrunda varför privata laster även medför sådant som kan vara bra för alla. Under sin post doc-period blev Tolonen medveten om möjligheterna att tillämpa moderna metoder för informationsbehandling i historieforskning. Han har sedermera fastnat för digital humanvetenskap.

Mikko Tolonen

Mikko Sakari Tolonen
05.08.1976, Esbo

Filosofie doktor, Helsingfors universitet, 2010 (allmän historia)

Tjänsteförrättande professor i forskning i digitala material 2015, Helsingfors universitet
Post doc-forskare, forskningskollegiet vid Helsingfors universitet, 2012–2015
Leverhulme Visiting Fellow, University of St Andrews, Department of Philosophy, 2012–2013
Post doc-forskare, Philosophical Psychology, Morality, and Politics, Finlands Akademis spetsforskningsenhet, 2010–2012

Forskningsteman:
Idéhistoria och filosofins historia under den tidigmoderna tiden, i synnerhet 1700-talet. Tillämpning av digital humanvetenskap i historieforskning.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig aktivitet

Text: Mikko Tolonen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon