Mikko Laakso
Dagens humanist

Mikko Laakso

Ett fynd på övre hyllan i hembiblioteket, bokserien Världshistoria från 1926, fick Mikko Laakso in på humanistbanan. Carl Grimbergs stil gjorde ett djupt intryck på pojken från Lojo. Under och efter historiestudierna arbetade han på museer och arkiv, men det som till sist vann hans intresse var att göra historien levande genom att skriva.

Mikko Laakso

Mikko Taneli Laakso
9.10.1963, Lojo

Filosofie kandidat 1990 och filosofie licentiat 2000 (allmän historia), Helsingfors universitet

Diplôme européen d’etudes medievales 1994 (prisgivare: nätverket för medeltida forskning vid europeiska universitet FIDEM)
Arkivexamen 1993, Arkistolaitos

Forskare, Oy Spiritus Historiae Ab 1990- (från år 2000 som huvudsyssla)

Arkivtjänsteman och arkivarie, Konstindustriella högskolan 1992−1995
Forskare, sociologiska institutionen/demografiska enheten för forskning vid Helsingfors universitet 1995−2000
Forskare i bisyssla, Samfundet Folkhälsan 2003−2011

Forskningsteman: Finlands ekonomi- och samhällshistoria, organisationernas historia och Finlands biblioteksväsendes historia

Bild:  Mika Federley
Text: Mikko Laakso och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon