Mika Lavento
Dagens humanist

Mika Lavento

Mika Lavento är professor i arkeologi, och hans arbetsområden omfattar arkeologisk forskning på olika håll i världen. Han har huvudsakligen bedrivit forskning i tajgaområdet och utfört omfattande fältarbeten i Grekland och Mellanöstern. Lavento är fascinerad av arkeologi därför att ämnet kombinerar flera olika vetenskapsgrenar. Dessutom utvecklas de arkeologiska metoderna snabbt. Det uppstår också alltmer nytt forskningsmaterial som på ett avgörande sätt kan förändra våra tidigare uppfattningar om det förflutna.

Mika Lavento

29.3.1962, Kajana

Filosofie magister 1989, filosofie licentiat 1997, filosofie doktor 2001
Docent i arkeologi 2002, Helsingfors universitet

Professor i arkeologi 2004–, Helsingfors universitet
Äldre forskare 2008–2009, Det Norske Videnskaps-Akademi
Universitetslektor 2001–2003, Helsingfors universitet
Assistent 1991–2001, Helsingfors universitet
Fältstudier 1986–1991, Museiverket

Forskningsteman
Bronsåldern, senneolitisk stenålder, geoarkeologi, arkeologisk inventering

Förtroendeuppdrag
Ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten 2012–
Ordförande för Finska fornminnesföreningen 2010–
Ordförande för Arkeologiska sällskapet i Finland 1999–2002

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Mika Lavento (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon