Mauri Ylä-Kotola
Dagens humanist

Mauri Ylä-Kotola

Mauri Ylä-Kotola, som sedan år 2006 innehaft posten som rektor för Lapplands universitet, studerade filosofi vid Helsingfors universitet på 1990-talet. Intresset för medieforskning ledde den snabbt utexaminerade Ylä-Kotola till Rovaniemi där han först arbetade som timlärare, sedan som lektor och till sist som professor i medievetenskap. Ylä-Kotola, som har arbetat med att utveckla medieforskningen, förespråkar tvärvetenskaplighet samt en mångsidig högskoleutbildning.

Mauri Ylä-Kotola

Mauri Tapani Ylä-Kotola
18.9.1971, S:t Michel

Filosofie magister 1996, filosofie licentiat 1996, filosofie doktor 1998 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet

Rektor 2006–, Lapplands universitet
Rektor 2005–2006, Bildkonstakademin
Dekanus 1999–2005, fakulteten för konst vid Lapplands universitet
Professor i medievetenskap 1997–, fakulteten för konst vid Lapplands universitet (tjänstledig sedan 2005)
Lektor i konst- och kommunikationsämnen 1996–1997, Lapplands universitet

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem 1999–2003, European Master in Multimedia and Audiovisual Business Administration (EMMABA)
Vice ordförande 2005–, European Institute for a Sustainable Information Society
Styrelsemedlem 2003–, CITI Media Lab, Universidade Nova de Lisboa
Ordförande för landskapsfonden Lapin rahasto 2007–2010, Finska kulturfonden
Styrelseordförande 2007–2013, FinELib, Det nationella digitala biblioteket
Styrelseordförande 2008–2011, European Master in Art and Culture Management (EMACIM)
Styrelseordförande 2009–2012, aktiebolaget Lapin Elämystuotanto Oy
Styrelseordförande 2010–, Särestöniemi museistiftelse
Styrelsemedlem 2010–, stiftelsen Seppo Säynäjäkankaan tiedesäätiö
Styrelsens vice ordförande 2012–, Finlands konstakademi
Styrelsemedlem 2013–, fastighetsbolaget Lapinmaan Kiinteistöyhtiö
Styrelseordförande 2013–, Rovala settlement
Styrelseordförande 2013–, fastighetsbolaget Rovalan Kiinteistöyhtiö

Publikationer i urval:
Mitä on mediatiede? LY 1999.
Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa (tillsammans med Juha Suoranta) WSOY 2000.
Uusmediatieteen perusteet (tillsammans med Mehdi Arai) EDITA 2001.
The Integrated Media Machine I–IV (redigerad tetralogi) EDITA 2000–2004.
“Morphological Idealism, Kant and Historical Senses”, i verket I. Kant and M. Bakhtin: Perpetual Peace and Dialogue. Murmansk State Humanities University 2014.

Konstverk i urval:
Radio-operan Takaisin Xanaduun (tillsammans med Hannu Puttonen), Rundradions radioteater 1996.

Priser:
Hedersdoktor 2008, Urbana University (Ohio, Förenta Staterna)
Hedersprofessor 2009, The Pedagogical University of Murmansk (Ryska federationen)

 

Bild: Arto Litti
Text: Olli Siitonen

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon