Matti Sintonen
Dagens humanist

Matti Sintonen

För Matti Sintonen var valet av karriär en självklarhet. Han disputerade i teoretisk filosofi 1984. Också följande generation kom att minnas tillfället väl: ”Min dotter Kaarina var bara fyra år när jag disputerade, men då vi flera år senare åkte förbi byggnaden kom hon ännu ihåg att det var där som tillställningen hade ägt rum. Händelsen kom också på tal i Johanneskyrkans dagisgrupp samma år som jag disputerade. Läraren hade bett var och en presentera sig och berätta vad pappa och mamma sysslade med. Kaarina hade inga svårigheter att berätta om pappas yrke. Hon kungjorde med klar röst att ’pappa ä doktoj i flinosofi’. När läraren sedan frågade vad mamma höll på med for det knubbiga fingret in i munnen för en stund. Sedan gick ett ljus upp för Kaarina: ’Jamen hon ajbetaj såklat!’”

Matti Sintonen

Matti Tapani Sintonen
20.9.1951, Kuusankoski

Student, Huntington North High School, Indiana, USA 1969 och Kouvolan lyseo, Finland 1971
Filosofie kandidat 1976, licentiat 1977, doktor 1984 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet
Politices magister 1979 (praktisk filosofi), Helsingfors universitet
Docent 1985– (praktisk filosofi), Helsingfors universitet och Åbo universitet

Prefekt 2014–, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning,
Professor i teoretisk filosofi (tidsbunden) 2004–2014, Helsingfors universitet
Professor i filosofi (särskilt vetenskapsfilosofi) 1991–2010, Tammerfors universitet
Vice prefekt vid filosofiska institutionen 2008–2010, Helsingfors universitet
Professor i filosofi, särskilt logik och kunskapsteori (tidsbunden) 2003–2004, Tammerfors universitet
Professor i praktisk filosofi (särskilt samhällsvetenskapernas metodologi) 1984–1986, 1990–1992, 1996–2000, Helsingfors universitet
Längre hunnen forskare 2000–2001, äldre forskare 1984–1989, yngre forskare 1982–1984, Finlands Akademi
Prefekt vid institutionen för praktisk filosofi 1985, 1999–2000, Helsingfors universitet
Professor i teoretisk filosofi (tidsbunden) 1989–1990, Åbo universitet
Assistent i praktisk filosofi (särskilt samhällsvetenskapernas metodologi) 1976–1991, Helsingfors universitet
Visiting Fellow, Helsingfors universitets Clare Hall Fellowship 1997–1998, Cambridge
Visiting Fellow 1993–1994, Darwin College, Cambridge
Gästande forskare 1983–1984, 1997–1998, filosofiska institutionen samt historiska och filosofiska institutionen, Cambridge University
Gästande forskare (Research Associate) 1986–1987, Boston Center for the Philosophy and History of Science, Boston University
Florey Student 1977–1979, Queen´s College Oxford

Forskningsteman: Vetenskapsfilosofi, särskilt det vetenskapliga förklarandets och uppfinnandets problematik; biologins filosofi, samhällsvetenskapernas filosofi

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Redaktör, chefredaktör och redaktionsmedlem bl.a. inom följande vetenskapliga publikationer:
Ajatus, Science & Technology Studies, Behavioral and Brain Science, Synthese, Acta Philosophica Tamperensia, Polish Journal of Philosophy, Theoria, European Journal for Philosophy of Science

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden:
ASLA Fulbright Senior Grant, Boston Center for the Philosophy and History of Science, Boston University, 1986–1987
Kanslerns specialpris för bästa magisterexamen till ära av statsvetenskapliga fakultetens 35:e jubileumsår, 1980
Pro gradu-pris, humanistiska fakulteten 1975 och statsvetenskapliga fakulteten 1979
Ledamot av Finska vetenskapsakademien

 

Bild: Ida Pimenoff
Text: Matti Sintonen (Tiia Niemelä, red.)
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon