Matthias Akiander
Dagens humanist

Matthias Akiander

Bondsonen Matthias Akiander hade en framgångsrik akademisk karriär trots att han aldrig tog någon akademisk slutexamen. Akiander blev professor i ryska språket och kulturen och en uppskattad historiker och språkman. Han forskade bland annat i Finlands östra stift och i religiösa rörelser. Dessutom utvecklade han den finska som användes inom skolväsendet och kyrkan genom att skriva läroböcker och korrigera översättningar.

Matthias Akiander

Matthias Akiander (f. Matti Akkanen)
17.6.1802, Jäskis – 2.8.1871, Helsingfors

Studier vid filosofiska fakulteten 1822–1828, Kejserliga Akademien i Åbo
Prästvigdes 1848, Borgå stift

Tf professor i ryska ryska språket och kulturen 1837–1843, extraordinarie professor 1853–1862, professor 1862–1867, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lektor i ryska språket 1836–1853, Kejserliga Alexanders-universitetet

Inspektör vid Helsingfors skolor 1855–1870
Övervakade skolornas ryskundervisning i östra Finland 1853–1863 och i hela Finland 1863–1868
Rysklärare 1832–1841, privatlyceet Helsingin yksityislyseo
Rysklärare 1830–1837, rektor 1835–1839, trivialskolan Helsingin triviaalikoulu
Översättare till ryska 1825–1830, länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län

Grundande medlem i Finska Litteratursällskapet 1831, sekreterare 1838–1839, prefekt 1868–1870, medlem i granskningsutskottet 1833–1862, ordförande för historiska avdelningen 1865–1868

Hedersutmärkelser:
Filosofie hedersdoktor 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon