Matias Hellman
Dagens humanist

Matias Hellman

Matias Hellman blev intresserad av serbokroatiska när han tågluffade år 1990. Hellmans språkkunskaper, som han utökade genom en magisterexamen, har lett till uppdrag vid en krigsförbrytartribunal på Balkan och en internationell domstol i Haag, där han nu är verksam som assistent till domstolens ordförande.

Matias Hellman

Matias Hellman
16.5.1971, Esbo

Filosofie magister 2004 (slaviska språk och kulturer), Helsingfors universitet
Master of Laws 2004 (LL.M.), University of Essex

External Relations Adviser 2010–, Internationella brottmålsdomstolen (ICC)
Legacy officer 2008–2010, Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY)
Liaison officer 2004–2008, Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY)
Outreach coordinator 1999–2003, Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY)
Medieanalytiker 1998–1999, Observer Finland

 

Bild: Matias Hellmans arkiv
Text: Matias Hellman och Tero Juutilainen
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon