Markku Peltonen
Dagens humanist

Markku Peltonen

Akademiprofessor Markku Peltonen är en internationellt uppskattad forskare i nya tidens idéhistoria. I sitt projekt inom Finlands Akademi forskar han i demokratins begrepp under 1600-talet. Forskning som tar fram redan bortglömda uppfattningar kastar också nytt ljus över vårt samtida politiska system. De tidsperioder som Peltonen tillbringat vid universiteten i Cambridge och Princeton har varit avgörande för hans karriär.

Markku Peltonen

Markku Aimo Olavi Peltonen
9.12.1957, Helsingfors

Filosofie magister 1984, filosofie licentiat 1988 och filosofie doktor 1992 (allmän historia), Helsingfors universitet

Akademiprofessor 2014–2018
Leder Finlands Akademis projekt Politiskt deltagande och statsbildning i nya tidens England: monarki, offentlighet och demokratiskt tvivel

Professor i allmän historia 2009–, Helsingfors universitet (tjänstledig 2014–2018)
Professor i idéhistoria 2007–2009, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/person/mapelton

Forskningsteman: nya tidens idé- och kulturhistoria; särskilt politiskt tänkande, hövlighetens och sedernas historia, naturfilosofins utveckling under nya tiden

Bild: Linda Tammisto / Helsingfors universitet
Text: Markku Peltonen (Suvi Uotinen, red.)

Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon