Markku Henriksson
Dagens humanist

Markku Henriksson

Professor emeritus Markku Henriksson har forskat länge kring Nordamerika och fått omfattande erkännande på andra sidan Atlanten. Han innehade humanistiska fakultetens första donationsprofessur, McDonnell Douglas-lärosätet, fram till år 2014. Henriksson har en bakgrund som samhällsvetare, men under sin karriär arbetade han till stor del inom Renvall-institutet som var underordnat humanistiska fakulteten. Henriksson har alltid uppmuntrat sina studenter till fältarbete – en forskare måste vara bekant med omständigheterna på det forskade området.

Markku Henriksson

Markku Ilmari Henriksson
4.9.1949, Helsingfors

Politices kandidat, magister (politisk historia) 1973, licentiat 1985 och doktor 1988, Helsingfors universitet

Professor i USA-studier, Renvall-institutet (numera institutionen för världens kulturer) vid Helsingfors universitet, tf professor 1996–1999 och ordinarie professor 1999–2014
Lektor i historia, historiska institutionen vid Tammerfors universitet, 1990–1999
Stf. direktör, Renvall-institutet vid Helsingfors universitet, 1990–1992
Assistent i utomeuropeiska länders historia, Helsingfors universitet, institutet för historieforskning och dokumentation (senare Renvall-institutet), flera perioder som stf. och ordinarie anställd 1975–1990

Publikationer

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
D.Lett., h.c., York University, Toronto, 1995
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden, 2004
Hedersmedlemskap vid Western History Association, 2005 (första utanför USA)
American Indian History Lifetime Achievement Award, 2013 (första och tillsvidare enda utanför Nordamerika)
Helsingfors universitets förtjänsttecken för långvarig tjänst, 2013
Helsingfors universitets medalj, 2014
The International Council for Canadian Studies Certificate of Merit, 2014

Text: Olli Siitonen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon