Markku Envall
Dagens humanist

Markku Envall

Markku Envall är litteraturforskare och författare och har även arbetat som litteraturkritiker på 1980-talet, en sann litteraturkännare. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet var hans lärosäte och har också varit hans enda arbetsgivare, eftersom Envall blev författare på heltid efter att ha tjänstgjort där.

Markku Envall

Markku Sakari Envall
28. 7. 1944 Tavastehus

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1968 (allmän litteraturvetenskap), filosofie kandidat 1971, filosofie licentiat 1976, filosofie doktor 1987, Helsingfors universitet

Tf assistent i allmän litteraturvetenskap 1970–1978, Helsingfors universitet

Assistent i inhemsk litteratur 1982–1992, Helsingfors universitet

Äldre forskare vid Finlands Akademi 1991–1994

Priser


Kyrkans litteraturpris 1987

Finlandiapriset i litteratur 1990, för verket Samurai nukkuu, WSOY 1989

Erkännande för årets aforismsamling 2006, samlingsverket Ja Job antaa anteeksi, WSOY 2005

Samuli Paronen-priset 2009

WSOY:s hederspris 2009

Olga och Vilho Linnamo-priset 2010

Nominerad till J. L. Runeberg-priset 2012, med essäsamlingen Toinen jalka maassa 2012

Foto: Pertti Nisonen
Text: Markku Envall (Tero Juutilainen, red.)

Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon