Marjut Vehkanen
Dagens humanist

Marjut Vehkanen

Att Marjut Vehkanen är en hängiven anhängare av att forska i, främja och stödja finska språket och kulturen syntes redan i hennes ämnesval för studierna. Kombinationen Finlands historia, finska språket och inhemsk litteratur kryddad med internationell politik och allmän historia gav möjligen en fingervisning om den kommande internationella karriären. Såsom ofta är fallet spelade slumpen också in.

Marjut Vehkanen

Marjut Helena Vehkanen
2.2.1947 Kuopio

Filosofie doktor 2015 (doktorsavhandlingen granskas 24.10.2015), Helsingfors universitet (finska språket)
Doktorsavhandlingen ”Kieliopista kommunikaatioon. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953

Filosofie kandidat 1973, Tammerfors universitet (finska språket)
Studier i Tyskland och Ungern:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 1971–1973
Eötvös Loránd-universitetet i Budapest 1975–1977

Generalsekreterare 2007–2015, CIMO, enheten för finska språket och Finlands kultur
Chefredaktör 2000–2007, tidningen Aikuisten yliopisto
Planerare, projektchef, utbildningschef, vice direktör 1994–2007, Helsingfors universitet, Vanda fortbildningsinstitut (Luxemburg, Europaparlamentet 1995, språkutbildning för översättare; Europeiska kommissionens tolkutbildningar 1997–1998, 2004–2005; S2-fortbildning (20 sv) 1994–2002)
Heltidsanställd timlärare i finska som andraspråk 1991–1994, språkcentrum vid Helsingfors universitet
Ledare och lärare (Helsingfors sommarkurs i finska språket och Finlands kultur) samt lärare i finska som andraspråk (sommarkurs för nordiska lärare och tjänstemän) 1990–1996, undervisningsministeriet
Lektor i finska språket och kulturen 1983–1987, Moskvauniversitetet
Grundskollärare och gymnasielärare i Finland 1979–1983
Organisationsekreterare för internationella ärenden 1973–1974, OAJ

Priser och utmärkelser:
OAJ:s förtjänsttecken i brons med silverblad 1996
OAJ:s förtjänsttecken i brons 1995
Hedersmedlem i fackorganisationen Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 2015

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem 1992–1993, ordförande 1993–1996, Ulkomaanlehtoriyhdistys r.y.
Suppleant i styrelsen 1993–1996, Yliopistolehtoriliitto r.y.
Suppleant i rådet för högskolenivån 1993–1996, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Styrelsemedlem i föräldrarådet 1998–2004, Finsk-ryska skolan
Direktionsmedlem 1999–2004, Finsk-ryska skolan
Suppleant i styrelsen 2004–2015, Finlands Mellanösterninstitut
President 2013–2015, past president 2015–2016, klubben Inner Wheel Helsinki Maneesi-Manegen i välgörenhetsorganisationen Inner Wheel

 

Bild: Sasa Tkalcan
Text: Marjut Vehkanen (Kaija Hartikainen, red.)

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon