Marjatta Väänänen
Dagens humanist

Marjatta Väänänen

Marjatta Väänänen har haft en lång karriär som journalist, politiker och opinionsbildare. Många kommer ihåg henne som 1970- och 1980-talens bestämda minister som försvarade kulturell mångfald gentemot kommunistisk taistoism och arbetade för att förbättra hemmamammornas ställning. Väänänen verkade dessutom för nordiskt samarbete och fungerade som talesman för sverigefinska skolbarn. Utöver detta var hon kvinnosakskvinna och arbetade bland annat inom Kvinnoorganisationernas Centralförbund. Väänänen tilldelades hederstiteln minister 1994.

Marjatta Väänänen

Helmi Marjatta Väänänen (f. Kittilä)
9.8.1923, Jyväskylä

Filosofie kandidat 1949, magister 1950 (litteratur, konsthistoria, tyska), Helsingfors universitet

Kulturredaktör vid Agrarförbundets artikelbyrå 1949–1952, teaterkritiker 1949–1972, frilansjournalist 1952–1963
Kulturredaktör, tidskriften Kotiliesi 1963–1970
Sektionschef (kommunikation), Valio 1972–1975
Avdelningsdirektör, Valio 1975–1986

Riksdagsledamot, Centern 1975–1991
Andra undervisningsministern, Kalevi Sorsas I regering 4.9.1972–13.6.1975
Undervisningsminister, Martti Miettunens III regering 29.9.1976–15.5.1977
Andra socialministern, Kalevi Sorsas III regering 19.2.1982–6.5.1983
Elektor vid presidentvalen 1978 och 1982
Stadsfullmäktigeledamot, Helsingfors 1976–1984

Produktion:
Maaseudun nainen, 1956
Sadekesän kirjeitä, 1974
Suoraan eestä Suomenmaan, 1996
Kolumnist under pseudonymet Heikintytär i tidningen Maaseudun Tulevaisuus 1978–2013

 

Bild: Centerns och landsbygdens arkiv
Text: Tiia Niemelä

Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon