Marja-Leena Sorjonen
Dagens humanist

Marja-Leena Sorjonen

Marja-Leena Sorjonen, professor i finska språket, undersöker språket som ett redskap för interaktion. Hon ser språket som en resurs för att uträtta ärenden, dela ens tankar med andra och uttrycka för andra vem och vad vi är. Språket följer människan, och en språkforskare är intresserad av alla enskilda individers språk. Sorjonen intresserar sig för hur interaktion byggs upp såväl i vardagliga sammanhang som vid olika samhälleliga institutioner.

Marja-Leena Sorjonen

Valtimo, 8.8.1956

Filosofie kandidat 1985 (finska språket), Helsingfors universitet
Filosofie doktor 1997 (Applied Linguistics), University of California, Los Angeles (UCLA)
Docent i finska språket 1998, Helsingfors universitet

Ledare för Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion 2012–, Helsingfors universitet och Finlands Akademi
Professor i finska språket 2010–, Helsingfors universitet
Professor i talad finska 2007–2009, Forskningscentralen för de inhemska språken
Specialforskare 1999–2006, Forskningscentralen för de inhemska språken
Överassistent 1997–1998, Helsingfors universitet
Assistent 1995–1997, Helsingfors universitet
Ansvarig forskare 1993–1996, Stiftelsen för alkoholforskning

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman:
Språklig interaktion, interaktion och grammatik, språklig variation, interaktion i institutionella sammanhang, multimodal interaktion

Priser och utmärkelser
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2015
Pris för doktorsavhandling ur August Ahlqvists, Yrjö Wichmanns, Kai Donners och Artturi Kannistos fond 1997

Bild: Sasa Tkalcan
Text: Marja-Leena Sorjonen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon