Maila Talvio
Dagens humanist

Maila Talvio

Maila Talvio behandlade samhälleliga och individualpsykologiska teman i sina verk och i dag blir hon ihågkommen inte bara för sitt tungsinta skrivsätt, men också som en utmärkt talare. Till verken om död och melankoli utgjorde talen en motvikt, eftersom de var mer optimistiska och rymde framstegstro. Talvio var mycket aktiv inom studentnationen Satakuntalainen Osakunta och tilldelades graden filosofie doktor vid Helsingfors universitet 1950.

Maila Talvio

Maila Talvio (Maria Mikkola f. Winter)
17.10.1871, Hartola – 6.1.1951, Helsinki

Författare, festtalare, nationsaktiv

Talvios författarskap i urval
Haapaniemen keinu, 1890
Tähtien alla, 1910
Hämähäkki ja muita kertomuksia, 1912
Silmä yössä, 1917
Itämeren tytär, 1929–1936: Kaukaa tullut (1929), Hed-ulla ja hänen kosijansa (1931), Hopealaiva (1936)

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Den gyllene lagern från Polens akademi 1936
Henrik Steffens-priset 1940
Hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1950

Bild: Museiverket/Salon Strindberg
Text: Olli Siitonen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon