Lotte Tarkka
Dagens humanist

Lotte Tarkka

Lotte Tarkka är professor i folkloristik, och hennes specialområde är finländsk folkdiktning och mytologi. Tarkka tror på ordens makt och tröttnar aldrig på de finländska besvärjelsedikternas estetik. Forskaren i karelska traditioner leddes av doktorandstudierna i antropologi vid universitetet i Cambridge in i symbolantropologins och mikrohistoriens sfärer. Tarkka forskar i poetiskt språk i dess sociala och historiska kontext, med andra ord det poetiska språket i människors dagliga bruk. Utöver folkdikter på versmåttet runometer har Tarkka forskat i miljö och mytologi, ordspråk, den transformation som sker i traditioner, ideologisk användning av folklore – och Kalevala, förstås.

Lotte Tarkka

Lotte Maria Tarkka
19.1.1963, Helsingfors

Filosofie kandidat 1989, licentiat 1994, doktor 2005 (folkloristik), Helsingfors universitet
Docent i folkloristik 2007–2009, Helsingfors universitet

Professor i folkloristik 2009–, Helsingfors universitet
Professorsvikariat i folkloristik 2007, Helsingfors universitet
Doktorassistent i folkloristik 2006–2009, Helsingfors universitet
Assistent i folkloristik 1999–2006, Helsingfors universitet
Forskningsassistent 1992–1995, akademiprofessor Lauri Honkos Eeposvertailu-projekt
Assistent i folkloristik 1991–1996, Åbo universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Finlands Akademis forskningsprojekt ”Suullinen runous, myyttinen tieto ja kansanomainen mielikuvitus. Ykilöllinen ilmaisu ja kollektiiviset perinteet esimodernissa Koillis-Euroopassa” 2012–2016; Forskargruppen Cultural Meanings and Vernacular Genres

Forskningsteman: Folkdikter på versmåttet runometer, Kalevala, mytologi och folktro, ordmagi, epos, genreteori, intertextuell analys, performansanalys, forskning i textualisering, ordspråk, den transformation som sker i traditioner, ideologisk användning av folklore, Vitahavskarelen

Priser och utmärkelser
Kalevala-priset från Finska vetenskapsakademien 2007
Första priset i Stadin kompostikisa 2003
Kalevalasällskapets pris för unga forskare 1990
Pro gradu-pris från humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet 1990

 

 

Bild: Markku Javanainen
Text: Lotte Tarkka (Kaija Hartikainen, red.)

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon