Liisa Tiittula
Dagens humanist

Liisa Tiittula

Liisa Tiittula är professor i tyska med översättning och översättningsvetenskap som ansvarsområden. Enligt henne är det viktigt att bedriva interdisciplinärt samarbete inom forskning och ta tag i frågor som väller fram ur samhället. Samarbete med arbetslivet är också viktigt såväl inom utbildning som forskning.

Liisa Tiittula

Liisa Maria Tiittula
28.10.1950, Tammerfors

Filosofie doktor 1990 (språkvetenskap), Akademie der Wissenschaften, Berlin
Filosofie magister 1984, filosofie licentiat 1985 (allmän språkvetenskap), Helsingfors universitet
Ekonomie magister 1975, Helsingfors handelshögskola

Professor i tyska språket 2010‒, Helsingfors universitet
Professor i tyska språket (undervisningsområde: översättningens teori och praktik) 1995‒2010, Tammerfors universitet
Assistent, lektor och tf biträdande professor i tyska språket samt överassistent inom tillämpad språkvetenskap, särskilt kommunikation inom näringslivet 1975‒1995, Helsingfors handelshögskola
Forskare 1990‒1991, längre hunnen forskare 1998‒1999 och 2005‒2006, Finlands Akademi
Forskare 2003‒2004, forskarkollegiet UTACAS, Tammerfors universitet
Gästande professor (översättningsvetenskap) 2011‒2012 Karl-Franzens-Universität Graz
Docent i tillämpad språkvetenskap 1992–, Helsingfors handelshögskola
Docent i tyska språket och kulturen (specialområde: interkulturell kommunikation) 1994–, Tammerfors universitet

Forskningsområden:
skönlitterär översättning, skrivtolkning, programtextning, institutionell växelverkan, multimodalitet, finsk-tysk kommunikation inom näringslivet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Ledamot av Finska vetenskapsakademien 2009‒

 

Text: Liisa Tiittula
Bild: Mika Federley
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon