Liisa Suvikumpu
Dagens humanist

Liisa Suvikumpu

Som verkställande direktör för Delegationen för stiftelser och fonder har Liisa Suvikumpu en bra överblick av samhället. Hon ser de fina resultat som åstadkoms i vårt samhälle inom vetenskap, konst, kultur och på andra allmännyttiga områden med hjälp av de pengar som stiftelserna delar ut. Hon är stolt över Helsingfors universitet och önskar att människan är universitetets viktigaste resurs även i fortsättningen.

Liisa Suvikumpu

Liisa Maria Suvikumpu
12.4.1975, Helsingfors

Filosofie magister 2000, filosofie licentiat 2008 och filosofie doktor 2009 (allmän historia), Helsingfors universitet
Docent i Europas historia 2010–, Helsingfors universitet
Eisenhower Fellow 2011, USA

Verkställande direktör 2013–, Delegationen för stiftelser och fonder
Ombud 2009–2013, WSOY:s litteraturstiftelse
Stiftelsens ombudsman 2009–2013, Institutum Romanum Finlandiae

Medlem i förvaltningsnämnden för Finska kulturfondens Nylands regionalfond 2010, vice ordförande 2014–
Medlem i förvaltningsrådet för Finlands Nationalteater 2013–
Styrelsemedlem i bokförlaget Gummerus Kustannus 2013–
Styrelsemedlem i Christine och Göran Schildts stiftelse 2015–

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser
Facklitteraturens Lauri Jäntti-pris 2015 med verket Suomalaiset kylpylät – Kotimaisen kylpyläkulttuurin historiaa (SKS)
Finska konstföreningens litteraturpris 2012 för bildredigeringen av verket Porrashuoneet
Årets kristna bok-pris (tillsammans med Tuomas Heikkilä) 2009 för verket Pyhimyksiä ja paanukattoja

Bild: Annika Rauhala
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon