Lieven Ameel
Dagens humanist

Lieven Ameel

Lieven Ameel är en belgisk forskare med fokus på finländsk litteratur. Han skrev den allra första monografin om staden Helsingfors i finskspråkig litteratur. Efter en doktorsavhandling om Helsingfors i litteraturen forskar Ameel nu i narrativ stadsplanering, med särskild blick för utvecklingen i Fiskehamnen och på Busholmen i Helsingfors. Han arbetar också som lärare, kritiker och översättare.

Lieven Ameel

Lieven Ameel
9.11.1978, Hasselt (Belgien)

Filosofie doktor 2013 (inhemsk litteratur, allmän litteraturvetenskap), Helsingfors universitet & JLU Giessen (Tyskland)
Filosofie magister 2006 (finska språket och kulturen), Helsingfors universitet
Filosofie magister 2000 (engelsk och holländsk filologi), Universiteit Gent (Belgien)

Forskardoktor 2013–2016, Helsingfors universitet (finansierat av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse och Kone-stiftelsen)
Doktorand 2008–2013, Helsingfors universitet
Översättare och lärare 2001-

Centrala forskningsteman: Staden i litteraturen, parkour, narrativ stadsplanering.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Grundare och koordinator för nätverket Helsinki Literature and the City Network
Styrelsemedlem i Den finländska föreningen för stadsforskning

Text: Lieven Ameel, Tomas Sjöblom (red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon