Leevi Madetoja
Dagens humanist

Leevi Madetoja

Leevi Madetoja avancerade från enkla förhållanden till att inta en central plats i den finska musikens finrum. Han tillhörde de första betydande finländska kompositörerna som hämtade sina viktigaste impulser från Frankrike. Madetojas opera Österbottningar har till och med karaktäriserats som alla tiders bästa finländska opera. Han var sin generations mest betydande symfoniker.

Leevi Madetoja

Leevi Antti Madetoja
17.2.1887, Uleåborg – 6.10.1947, Helsingfors

Filosofie kandidat 1910, magister 1914, Kejserliga Alexanders-universitetet
Slutbetyg från Helsingfors musikinstitut 1910, fortsatta studier i Paris, Wien och Berlin 1910–1912

Musiklärare 1926–, Helsingfors universitet
Statens tonsättarpension 1919
Musikkritiker 1916–1932, tidningen Helsingin Sanomat
Lärare i musikteori och musikhistoria 1916–1939, Helsingfors musikinstitut/Helsingfors Konservatorium/Sibelius-Akademin

Dirigent 1914–1916, Viipurin Musiikinystäväin orkesteri
Biträdande dirigent 1912–1914, Filharmoniska sällskapets orkester

Styrelsemedlem vid Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå 1928–1947, ordförande 1937–1947
Sekreterare vid statens expertnämnd för tonkonst 1918–1928, medlem 1928–1947, ordförande 1936–1947
Grundande medlem i Tonkonstnärsförbundet i Finland 1917, styrelsemedlem 1917–1947, ordförande 1933–1936
Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien

Verk

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersmedlem vid Finlands Tonsättare 1947
Hederspris från Finska kulturfonden 1947
Hederstiteln professor 1937
Kalevalas jubileumsårsstipendium 1936

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon