Laura-Maija Hero
Dagens humanist

Laura-Maija Hero

Estetik var ett utmärkt huvudämnesval för en branschöverskridande innovatör fastän Laura-Maija Hero inte ännu under sin tid som estetikstuderande visste vad hon skulle bli när hon blev stor. Hon var dock mycket intresserad av den visuella världen, av kreativitet och nyskapande samt av människan som social varelse. I efterhand har Hero insett att estetik som studieämne var ett genialt drag i kombination med olika biämnen och kompletterande studier inom marknadsföring och teknologi.

Laura-Maija Hero

Laura-Maija Hero
1.12.1970, Helsinki

Filosofie magister 1996, Helsingfors universitet (estetik)
Doktorand 2015–, Åbo universitet (pedagogik)
Studier inför karriärbyte 2008–2009 (pedagogiska studier för lärare, konstpedagogik)

Lektor (kulturproduktion) och innovationscoach 2009–, yrkeshögskolan Metropolia
Marknadschef 1997–2008 (visuella mobiltjänster, smarttelefoner, kampanjer, varumärkesledning), Nokia Abp
Utställningssekreterare för Konstnärsgillet i Finland, Målarförbundet och Helsingfors Konsthall samt lärare 1996–1997 på Konstindustriella högskolan, Aalto-universitetet

Priser:
Thesis-tävling för bästa examensarbete (bästa handledare 2011 och 2012)
Premie för examensarbete av Helsingfors företagare (bästa handledare 2013 och 2014)
Nokia Achievement Award (helaftonsfilmer i mobiltelefoner – innovation och produktutveckling)

Bild: Laura-Maija Hero
Text: Laura-Maija Hero (Kaija Hartikainen, red.)

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon