Laura Hirvi
Dagens humanist

Laura Hirvi

Laura Hirvi, som har disputerat i etnologi, har hunnit med mycket under sin karriär. För närvarande arbetar hon som chef för Finlandsinstitutet i Berlin. Före avfärden till Tyskland forskade Hirvi i invandring. Den erfarenhet hon skaffat sig som forskare kan hon utnyttja även i sitt nuvarande arbete: invandring och rörlighet är temat för Finlandsinstitutet i Tyskland för året 2016.

Laura Hirvi

Laura Hirvi
16.7.1980, Mannheim, Tyskland

2004 Grundstudium, etnologi, Freie Universität Berlin, Tyskland
2007 filosofie magister, etnologi, Jyväskylä universitet
2013 filosofie doktor, etnologi, Jyväskylä universitet

2015– chef för Finlandsinstitutet i Tyskland
2013–2015 forskardoktor, Helsingfors universitet
2006–2008 timlärare i tyska, Jyväskylä universitet och Jyväskylä stad
2005 (3 mån.) projektarbetare, Teaterinfo Finland (TINFO)
2003–2004 (4 mån.) lärare i engelska, Carmel English School och Auckland House School, Indien
2002 (2 mån.) projektarbetare, Finska litteratursällskapets folkminnesarkiv
2001–2003 assistent, Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Berlin

Dessutom flera facklitterära och skönlitterära översättningsarbeten under det senaste decenniet, bl.a. översättningar till tyska av verken Taivaan Tuuliin och Kokkola, skrivna av Terhi Rannela respektive Leea Klemola.

2014– Styrelsemedlem i ASLA-Fulbright Alumni Association, vice ordförande år 2014
2012– upprätthållare av webbplatsen 'Sikhs in Europe' och dess e-postlista
2009–2011 bokrecensionsredaktör för Finnish Journal of Ethnicity and Migration
2009–2010 Styrelsemedlem i HELA RY (föreningen för doktorander och forskardoktorer vid institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet), ansvarig för det internationella programmet

Text: Laura Hirvi (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon