Lari Kotilainen
Dagens humanist

Lari Kotilainen

Lari Kotilainen är mångsysslare inom det finska språket. Han har arbetat med finskan i samband med alla sina forsknings- och undervisningsuppdrag på universitetet och i egenskap av lärare för studenter i finska språket, både för dem med finska som modersmål och för dem med finska som främmande språk. Dessutom har Kotilainen erfarenhet av att undervisa vid universitet i Finlands västra och östra grannländer. Utanför universitetsvärlden är han popularisator, läromedelsförfattare och medlem i gnagarbandet Jytäjyrsijät.

Lari Kotilainen

Lari Pietari Kotilainen
2.1.1974, Kuusjoki

Filosofie magister 1999 och filosofie doktor 2008 (finska språket), Helsingfors universitet

Allt från forskningsassistentens till professorns uppgifter vid Helsingfors universitet fr.o.m. 1997
Lektor i finska språket vid Universität zu Köln 2003–2004 och vid Upsala universitet 2005–2006
Undervisning, föreläsningar och föredrag på frilansbasis i Finland och Ryssland. Därutöver kolumner, läromedel, faktaböcker och forskning.

Studentexamensnämndens censor i finska modersmålet och litteraturen samt vice ordförande för examensnämnden för finska språket.

Orddetektiv och vokalist-gitarrist i Jytäjyrsijät

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: internetspråket, att lära sig finska som andraspråk, språkundervisning i skolan, språkpolitik

Bild: Mika Federley
Text: Lari Kotilainen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning:
Irene Kvarnström Språkgranskning: Jonas Franzon