Knut Tallqvist
Dagens humanist

Knut Tallqvist

Knut Tallqvist var professor i orientalisk litteratur med assyriologi som specialområde. Genom sin mångsidiga och omfattande produktion spelade han en avgörande roll för disciplinens utveckling i Finland och bjöd den större publiken på populärvetenskaplig forskning inom området. Tallqvist tillbringade flera år i området kring östra Medelhavet. Han berättade om sin resa och sina iakttagelser i sin korrespondens med fästmön, en korrespondens som senare gavs ut i redigerad form.

Knut Tallqvist

Knut Leonard Tallqvist
16.3.1865, Kyrkslätt – 16.8.1949, Kyrkslätt

Filosofie kandidat 1887 (orientalisk litteratur), magister 1890, licentiat 1890 (assyriologi), doktor 1894, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studie- och forskningsresor till bl.a. Tyskland 1889–1890, området kring östra Medelhavet, Italien, Frankrike och Tyskland 1893–1895

Prefekt för historisk-språkvetenskapliga avdelningen 1904–1935, dekan för historisk-språkvetenskapliga avdelningen 1920–1930, Kejserliga Alexanders-universitetet/Helsingfors universitet
Tf professor i orientalisk litteratur 1897, professor 1899–1933, tf professor 1934–1935, Kejserliga Alexanders-universitetet/Helsingfors universitet
Docent i assyriologi och semitiska språk 1891, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lärare i hebreiska 1890–1891, Kejserliga Alexanders-universitetet

Grundande medlem i Finska Orientsällskapet, ordförande 1917–1949
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1902, ordförande 1912–1913

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersmedlem vid American Oriental Society 1947
Hedersmedlem vid Finsk-Ugriska Sällskapet 1937
Teologie hedersdoktor 1918, Lunds universitet
Hedersmedlem vid Royal Asiatic Society of Great Britan and Ireland 1910

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Johan Franzon