Kirsi Saarikangas
Dagens humanist

Kirsi Saarikangas

Kirsi Saarikangas brinner för tvärvetenskaplig forskning och undervisning. Saarikangas, som är professor i konsthistoria, har bedrivit forskning i skärningspunkten mellan konsthistoria, stadsforskning och genusforskning. För närvarande forskar hon i livsmiljöer i förorten, naturen i städer samt förhållandet mellan invånare, bebyggd miljö och naturmiljö. Saarikangas älskar vandringar och strövtåg i berg, i städer och i stadsbebyggelsens utkanter samt simning i kalla hav.

Kirsi Saarikangas

Kirsi Anneli Saarikangas
9.3.1960, Helsinginfors

Filosofie kandidat 1987 och filosofie doktor 1993 (konsthistoria), Helsingfors universitet

Professor i konsthistoria 2010–, Helsingfors universitet
Chef för forskningsprojektet Nature in Arts, Culture and History (SA 2014–2018)
Chef för doktorandprogrammet för historia och kulturarv 2014–

Humanistiska fakultetens prodekanus (undervisning) 2010–2013
Chef för nationella doktorsskolan för kvinno- och genusforskning 2007–2011
Professor i kvinnoforskning (tidsbunden) 1994–1995 och 2003–2009
Chef för Kristina-institutet 2003–2009
Äldre forskare vid Finlands Akademi 2001–2003

Forskningsteman: Kön och rumslighet, förorter och modern arkitektur, stadsnatur samt förhållandet mellan invånare, bebyggd miljö och naturmiljö

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Medlem i Lärarakademin 2015–
Statens pris för informationsspridning 2006 (redaktörerna av Suomen kulttuurihistoria 1–5)
Pris för doktorsavhandling, Finska vetenskapsakademien 1994

 

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Kirsi Saarikangas och Suvi Uotinen

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon