Katariina Styrman
Dagens humanist

Katariina Styrman

Katariina Styrman arbetade länge i studentkåren vid Helsingfors universitet, men i sitt nuvarande arbete verkar hon för att främja bastukulturen. På sin fritid är Styrman verksam i styrelsen för Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, där hon strävar efter att göra universitetet relevant även för för dem som redan är utexaminerade därifrån och orienterat sig till yrkeslivet. Ibland kan man höra henne klämma fram en och annan politiskt inkorrekt rolig historia, men naturligtvis underbyggd av historikerns kompetens.

Katariina Styrman

Katariina Styrman
3.3.1980 Esbo

Filosofie magister 2009 (allmän historia)

Verksamhetschef, Finska bastusällskapet 2014–
Generalsekreterare, Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) 2008–2012

Ordförande för styrelsen, HUS 2007
Vice ordförande för styrelsen, ordförande för ekonomiutskottet, HUS 2006
Ordförande, Kronos ry 2003


Bild: Finska Bastu Sällskapet Text: Tero Juutilainen Översättning: Nina Hänninen Språkgranskning: Jonas Franzon