Karl-Erik Michelsen
Dagens humanist

Karl-Erik Michelsen

Karl-Erik Michelsen, som arbetar som professor vid Villmanstrands tekniska universitet, har haft en lång vetenskaplig karriär. Till hans forskningsområden hör vetenskap, teknologi och den moderna värld vi lever i. För Michelsen är humanism en livshållning, men samtidigt också ett föremål för ständig kritik. Michelsen, som erkänner att han är en akademisk mångsysslare, strävar i sin forskning efter att överskrida vetenskapens gränser och påverka det omgivande samhället.

Karl-Erik Michelsen

Karl-Erik (Kalle) Kristian Michelsen
5.5.1957, Etseri

Filosofie magister 1984, filosofie licentiat 1993, filosofie doktor 1993 (Finlands historia), Helsingfors universitet
Master of Arts 1988 (Sociology of science and technology), University of Pennsylvania

Professor 1993–, Villmanstrands tekniska universitet
Projektledare 2000–2003, Finlands Akademi
Forskningskoordinator 1997–1999, Finlands Akademi
Biträdande professor 1995–1996, Institutionen för historia vid Helsingfors universitet
Docent i Finlands historia 1993–, Helsingfors universitet
Yngre forskare 1991–1994, Skogsforskningsinstitutet METLA
Assistent 1988, University of Pennsylvania
Assistent 1984–1985, 1988–1990, Institutionen för historia vid Helsingfors universitet

Forskningsteman: Vetenskapens och teknologins historia, det moderna industrisamhällets förändring, företag i förändring och forskning i komplicerade samhällsförändringar

Publikationer:
Valtio, teknologia, tutkimus
(1993)
Viides Sääty (1999)
Työ, tuottavuus, tehokkuus (2002)
Suomalainen ydinvoimalaitos (2005)
Global Innovator (2006)
KONE- perhe, yritys ja yrittäjyys teollisuuden vuosisadalla (2013)

Forskningsprojekt:
Suomen lehdistön historia (1985)
American Genesis (1987–1988)
Metsätieteellisen tutkimuksen historia (1993–1995)
Suomen tieteen historia (1996–1997)
We have never been modern (1997–1999)
Osaaminen Suomessa (2001–2003)
Europe goes critical (2007–2009)
History of Nuclear Energy and Society (2015–2018)

Priser och utmärkelser
Pris av Elektronikingenjörsförbundet i Finland 2002
Förtjänsttecken i silver av Teknikhistoriska Samfundet
Erkki Laurila-priset av Atomtekniska Sällskapet i Finland 2007
Finlands Ekonomers litteraturpris (hederspris) 2014
Hederspris av förbundet Historian Ystäväin Liitto 2014

 

Bild: Teemu Leinonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Text: Karl-Erik Michelsen (Olli Siitonen & Tiia Niemelä, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Kärnkraft har varit ett viktigt forskningsobjekt för mig av flera olika orsaker. För det första är det fråga om en helt och hållet politiserad energiform och den enda energiformen som vi människor producerar. För det andra är kärnkraft förknippad med element av vetenskap, teknologi, krig, fred, framsteg och förödelse. Kärnkraftens historia fick jag forska i tillsammans med Tuomo Särkikoski i samband med det så kallade Lovisaprojektet. Detta samarbete resulterade i verket Suomalainen ydinvoimalaitos. Nu fortsätter vårt projekt i form av ett europeiskt forskningsprojekt om kärnkraft. Dess syfte är att undersöka förhållandet mellan kärnkraften och medborgarsamhället ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer