Karl Collan
Dagens humanist

Karl Collan

Trots motgångar, ekonomiska problem och ett kortvarigt liv gjorde Karl Collan sig bemärkt inom många olika områden. Under sin studietid var han en aktiv och inflytelserik figur inom nationsverksamhet och arbetade därefter länge som lärare i Helsingfors fruntimmersskola och vid universitetet. Han skapade strukturen för det då nyligen grundade Studentbiblioteket och genomförde många moderna och praktiska reformer vid universitetets bibliotek. Collan är ändå främst känd på musikens område, i synnerhet som kompositören till Sylvias julvisa.

Karl Collan

3.1.1828, Idensalmi – 12.9.1871, Helsingfors

Filosofie kandidat 1850, filosofie licentiat 1860 och filosofie doktor 1864, Kejserliga Alexanders-universitetet

Bibliotekarie 1866–1871, Kejserliga Alexanders-universitetets bibliotek
Bibliotekarie 1858–1864, Studentbiblioteket
Lektor i tyska språket 1859–1866, Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie amanuens 1852–1853, Kejserliga Alexanders-universitetets bibliotek
Lärare 1849, 1852–1860, Helsingfors fruntimmersskola
Lärare 1845, 1856–1857, 1859, Helsingfors lyceum

Tf kurator vid historisk-filologiska fakulteten 1859–1860
Kassör vid Finska Litteratursällskapet 1856–1862

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Det som vi i dag allra bäst kommer ihåg av Karl Collans produktion är tonsättningen till Sylvias julhälsning från Sicilien, även känd som Sylvias julvisa. I denna artikel kan du lyssna till två olika versioner av klassikern som ansetts vara den vackraste finska julsången som skrivits.

Läs mer