Jyrki Kalliokoski
Dagens humanist

Jyrki Kalliokoski

Professor Jyrki Kalliokoski undersöker finska språket ur flerspråkighetens synvinkel. Han är intresserad av mångfalden av språkliga resurser och hur de används smidigt i mellanmänsklig kommunikation. Kalliokoski njuter av att dagligen få möta den brokiga variansrikedomen i finskan i sitt arbete.

Jyrki Kalliokoski

Jyrki Tapio Kalliokoski
16.11. 1956, Helsingfors

Filosofie magister 1982 och filosofie doktor 1989 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i finska 1999-, Helsingfors universitet
Äldre forskare 2000–2001, Finlands Akademi
tf professor i finska 1997–1999, Helsingfors universitet
Visstidsanställd professor i finska som andra språk 1995–1997, Helsingfors universitet
Visstidsanställd biträdande professor i finska 1992 och 1994, Helsingfors universitet
Gästande lektor i finska språket och kulturen 1990–1991, Rijksuniversiteit te Groningen
Överassistent 1990–1995, Helsingfors universitet
Assistent, 1984–1990, Helsingfors universitet
Lektor i finska språket och kulturen 1983–1984, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Pozna­ń)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman
Finska som andra språk, textforskning och skönlitteraturens språk

Hedersutmärkelser
Förtjänstmedalj i guld av Finska Litteratursällskapet (SKS) 2011
Hedersmedlem i Suomi toisena kielenä opettajat ry 2012
Vetenskapssamfundets förtjänstmedalj i guld för 30 års förtjänster för vetenskapen (Vetenskapliga samfundens delegation och Finlands Universitet UNIFI ry) 2015

Bild: Sasa Tkalcan
Text: Jyrki Kalliokoski, Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon