Juha Siltala
Dagens humanist

Juha Siltala

Juha Siltala är professor i Finlands historia. Hans psykohistoriska intresse fick sin början på 1980-talet i psykoanalytisk tradition men har under årens lopp utvidgats i riktning mot socialpsykologi, hjärnforskning, evolutionspsykologi och ekonomisk beteendevetenskap. Oberoende av synvinkel har Siltala i sin forskning som mål att i historisk belysning skapa en syntes av människors och samhällens verksamhetsprinciper.

Juha Siltala

Juha Heikki Siltala
25.11.1957

Filosofie magister 1982 (allmän historia) och filosofie doktor 1985 (Finlands historia), Helsingfors universitet
Docent i historia 1990–, Helsingfors universitet
Docent i kulturhistoria 1995–, Åbo universitet

Professor i Finlands historia 1997–, Helsingfors universitet
Forskare 1985–1997, Finlands Akademi

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Medlemskap i vetenskapliga sällskap
Finska historiska samfundet
Finska vetenskapsakademien
Association for Psychoanalytic Study of Culture & Society
International Society for Political Psychology
Forskningsnätverket European Human Behavior and Evolution Association, Capitalism, State and Society

Pris och utmärkelser
Statens pris för informationsspridning 1993
MTV:s kulturpris 1993
Forskarförbundets Årets forskare 1998
Pris från stiftelsen Väinö Tannerin säätiö 2000
Kyrkans kommunikationspris 2004
Hederspris från Suomen sosiaalifoorumi 2005
Pris från föreningen Kvinnliga journalister 2005
Medlemskap i Finska vetenskapsakademien 2014

 

Bild: Eetu Sillanpää, WSOY
Text: Juha Siltala (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon