Juha Janhunen
Dagens humanist

Juha Janhunen

Juha Janhunen studerade ursprungligen uraliska och altaiska språk samt bland annat japanska, och senare även geologi och geofysik. Han inledde sin universitetskarriär som assistent i finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet 1973 och disputerade om samojediska språk 1986. Janhunen har varit professor i östasiatiska språk och kulturer alltsedan 1994 och ansvarar för närvarande för studiehelheten Asienforskning vid institutionen för världens kulturer. Han tillbringade längre tidsperioder i Ungern och Japan redan under sin studietid och har senare arbetat som gästande professor vid flera japanska universitet och forskningsinstitutioner.

Juha Janhunen

Juha Antero Janhunen
12.2.1952, Björneborg

Filosofie magister 1976, doktor 1986 (finsk-ugrisk språkforskning), Helsingfors universitet

Docent i Nordasienforskning 1986–1994, Helsingfors universitet
Professor i östasiatiska språk och kulturer 1994–, Helsingfors universitet
Hedersprofessor vid Inner Mongolia University 1998–
Docent i etnohistoria 2011–, Åbo Akademi

Forskningsteman:
Komparativ lingvistik, etnohistoria, fältlingvistik, utrotningshotade språk och revitalisering av dessa

Forskningsprojekt och forskningsgrupper:
HALS (Helsinki Area and Language Studies)
Manuscripta Castreaniana (M.A. Castréns manuskript)
Corpus Scriptorum Chitanorum (khitanska språket och skrifterna)
UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger
ElCat (Endangered Languages Catalogue)
Revitalisering av det nivchiska språket i Amur och Sachalin

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris:
Professor E.J. Nyströms pris (Finska Vetenskaps-Societeten) 2014,
TUHAT-pris för högtstående publikationer och föredömligt användande av systemet (Helsingfors universitet) 2015

Medlemskap i vetenskapliga gemenskaper:
Royal Asiatic Society 1986
Finska Vetenskaps-Societeten 2003
Academia Europaea 2008
Ungerns vetenskapsakademi (Magyar Tudományos Akadémia) 2013
International Eurasian Academy of Sciences 2015Bild: Ungerns vetenskapsakademi
Text: Juha Janhunen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon