José Filipe Silva
Dagens humanist

José Filipe Silva

José Filipe Silva föddes i Porto i Portugal. Han studerade kulturantropologi under ett år vid universitetet i Lissabon och arbetade samtidigt som amatörskådespelare, men flyttade därefter tillbaka till Porto för att studera filosofi. Efter sin examen undervisade han vid flera gymnasier tills han i Rom blev förtjust i medeltidens filosofi. År 2004 flyttade han till Helsingfors för att arbeta på sin doktorsavhandling.

José Filipe Silva

José Filipe Pereira da Silva
5.10.1975, Porto, Portugal

Filosofi (specialisering inom lärarutbildning) 1999, filosofie magister (medeltidens filosofi) 2004, filosofie doktor (filosofi) 2009, universitetet i Porto

Biträdande professor (medeltidens filosofi) 2015–, Helsingfors universitet
Forskare 2011–2014, Helsingfors universitets forskarkollegium
Forskardoktor 2009–2011, Jyväskylä universitet
Invited Assistant (medeltidens filosofi) 2007–2008, universitetet i Minho
Doktorand 2004–2008, stiftelsen Portuguese Foundation for Science and Technology

Publikationer, projekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Filosofins historia (i synnerhet medeltidens filosofi), förhållandet mellan sinnet/själen och kroppen, medvetandefilosofi, epistemologi, politisk filosofi

Priser och stipendier
Konestiftelsens stipendium till erfaren forskare (2015)
Europeiska forskningsrådets Starting Grant-finansiering för projektet Rationality in Perception: Transformations of Mind and Cognition 1250–1550 (2015–2020)

Bild: Veikko Somerpuro
Text: José Filipe Silva
Översättning: Laura Brunberg

Språkgranskning: Jonas Franzon