Johan Reinhold Aspelin
Dagens humanist

Johan Reinhold Aspelin

Johan Reinhold Aspelin var en banbrytare för arkeologin i Finland. Aspelin var den första finländska professorn inom området, gav ut det första allmänna verket om Finlands förhistoria och utnämndes till landets första statsarkeolog. Hans största livsverk var att skapa och utveckla fornminnesförvaltningen i Finland. Det nuvarande Finlands nationalmuseum grundades också till stor del tack vare Aspelins bedrifter.

Johan Reinhold Aspelin

1.8.1842, Messuby – 29.5.1915, Helsingfors

Filosofie kandidat 1866, filosofie magister 1869, filosofie licentiat 1876 och filosofie doktor 1877, Kejserliga Alexanders-universitetet

Statsarkeolog 1885–1915
Extraordinarie professor i nordisk arkeologi 1878–1885, Kejserliga Alexanders-universitetet
Genealog 1878–1882, Riddarhuset
Amanuens vid Historisk-etnografiska museet 1875–1878, Kejserliga Alexanders-universitetet
Amanuens 1866–1878, Statsarkivet

Styrelsemedlem 1887–1892 och styrelseordförande 1892–1907, Turistföreningen i Finland
Inspektor vid Österbottniska avdelningen 1884–1885
Sekreterare 1871, 1874–1885 och chef 1885–1915, Finska fornminnesföreningen

Hedersutmärkelser:
Hedersdoktor 1896, universitetet i Budapest
Hedersmedlemskap: Wanemuine Lauluselts 1870, Society of Antiquaries (London) 1885, Gelehrte Estnische Gesellschaft 1888, Kejserliga arkeologiska sällskapet i S:t Petersburg 1896
Ledamot av Franska akademien 1879

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon