Johan Jakob Tikkanen
Dagens humanist

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen var Finlands första professor i konsthistoria och har karakteriserats som en karismatisk, själfull och okonventionell föreläsare vars sydländskt belevade undervisning talade till både förnuft och känsla.

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen
7.12.1857, Helsingfors – 20.6.1930, Helsingfors

Filosofie kandidat 1880 och filosofie licentiat 1884, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i estetik och konsthistoria 1884–1897, Kejserliga Alexanders-universitetet

Extraordinarie professor i konsthistoria 1897–1920 och ordinarie professor 1920–1926, Kejserliga Alexanders-universitetet (Helsingfors universitet 1919–)
Tjänsteförrättande professor i estetik och nyare litteratur 1901 och 1905, Kejserliga Alexanders-universitetet (Helsingfors universitet 1919–)

Chef för Helsingfors universitets skulptursamling 1898–1926 och chef för Helsingfors universitets ritsal 1908–1926
Sekreterare för Finska Konstföreningen 1892–1920 och ordförande 1920–1922
Vice ordförande för Finlands konstakademi 1922–1924
Vice ordförande för föreningen Ateneums vänner 1919–1920 och ordförande 1920–1926
Ordförande för statens sakkunnignämnd för bildkonst 1918–1923

Priser och erkännanden
Representant för Helsingfors universitet vid Bolognas universitets 800-årsjubileum 1888
Medlemskap i Finska Vetenskaps-Societeten 1901
Finska Litteratursällskapets pris 1911
Medlem i Comitato di Patrocinio, den internationella kongressen för bildkonst i Rom 1911
Medlemskap i den stadigvarande kommittén för konsthistoriens internationella kongresser 1912
Finska Vetenskaps-Societetens pris 1914

Bild: Konsthistoriska bildcentralen, Helsingfors universitet
Text: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgransking: Jonas Franzon