Jenny af Forselles
Dagens humanist

Jenny af Forselles

Jenny af Forselles hörde till Finlands första kvinnliga doktorer och tidiga kvinnliga lantdagsledamöter. Hennes egentliga passioner i livet var lärarjobbet och att främja kvinnosaken och socialt arbete. Hon gjorde en betydande insats inom Mannerheims Barnskyddsförbund och arbetade för kvinnorna bland annat i egenskap av första ordförande för Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förbund.

Jenny af Forselles

Jenny Matilda af Forselles
27.5.1869, Elimä – 16.9.1938, Helsingfors

Filosofie kandidat 1889, magister 1900, doktor 1904, Kejserliga Alexanders-universitetet

Lärare i svenska, tyska och historia 1905–1937, Privata svenska flickskolan i Helsingfors
Byrådirektör 1896–1905, Turistföreningen i Finland

Chefredaktör 1909–1916, Nutid

Konsultativt skolråd 1920, Skolstyrelsens svenska avdelning
Extraordinarie tjänsteman 1918–1921, Socialstyrelsen

Lantdagsledamot 1909–1910, 1911–1917, Svenska folkpartiet
Medlem i centralstyrelsen 1906–1916, Svenska folkpartiet
Styrelsemedlem 1922–1930, medlem i förbundsfullmäktige 1920–1938 och styrelsemedlem vid Helsingforsavdelningen 1922–1938, Mannerheims Barnskyddsförbund
Ordförande 1922–1926, Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förbund
Styrelsemedlem vid Finlands soldathemsförbund
Medlem i centralkommittén för kvinnoverksamhet

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersmedlem i Lotta Svärd
Hedersmedlem i Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förbund 1929

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon